Liste over ændringer

24. jan 2016
For iCal med lokale i titel: Hvis ingen undervisnings sted er angivet, bruges kommentaren som sted.
13. jan 2016
Rettet fejl på alle iCal kalendere hvor uge nummeret var forskubbet.
Dette skyldes at USA og DK har forskellige uge nummerering i år og skemageneratoren brugte USA's uge nummerering.
24. aug 2015
Tilføjet internt kø-system så presset på AU's server reduceres.
24. aug 2015
Der har været problemer med at hente skema fra AU. Dette skyldes at AU har valgt at lave en midlertidig blokering for at reducere presset på deres eget IT system.
4. nov 2014
Tilføjet autofokus af Årskortnummer feltet.
30. okt 2014
Tilføjet håndtering af timer hvor typen (Forelæsning, Teoretisk øvelse) ikke er angivet. Der vil stå ??? ved disse timer.
26. aug 2014
Siden i går har der været problemer med iCal filen brugt til integration med Google Calendar (timer rykket 1-2 timer). Problemet er løst nu.
18. aug 2014
Tilføjet flere iCal muligheder, så kalenderen virker på både Google Calendar samt andre kalender systemer.
4. maj 2014
Ryddet op i output modes og tilføjet guide til at bruge iCal output med Google Calendar.

30. januar 2014: Der har de sidste par dage været problemer med skemageneratoren. Dette skyldes at AU midlertidig havde spærret for generatoren. Skemageneratoren er ikke længere blokeret, og virker igen.
20. april 2013: Rettet fejl hvor nogle timer ikke blev vist rigtigt, hvis skemaet indeholdte timer hvor ugen ikke var angivet.
27. januar 2013: Opdateret iCal biblioteket og tilføjet ny iCal output mulighed.
27. januar 2013: Rettet fejl der gjorde at iCal formatet ikke så korrekt ud på MacOSX\' kalender.
23. januar 2013: Kurser der starter eller slutter på halve timer (fx. 12:30) bliver nu vist. En kommentar vil foretælle det præcise tidspunkt for start eller slut.
21. januar 2013: Rettet en fejl hvor kurser uden type ikke blev vist rigtigt.
14. januar 2013: Kandidat kurser for Q3 er nu tilføjet.
29. oktober 2012: Skemageneratoren understøtter nu årskortnumre fra ABS.
27. august 2012: Opdateret iCal biblioteket.
27. august 2012: Tilføjet ny output mulighed: "Som brugerdefinerede kurser".
22. august 2012: Fikset problem med håndtering af timer hvor der stod ugedage i kommentaren.
22. august 2012: Fikset problem med håndtering af timer hvor "Lokale meddeles senere".
22. august 2012: Skemageneratoren virkede ikke for nye studerende med et 9-cifret årskortnummer. Fejlen er nu rettet.
28. marts 2012: Kandidat kurser for Q4 er nu tilføjet.
22. oktober 2011: Kandidat kurser for Q2 er nu tilføjet.
4. september 2011: Ved at klikke "Tilbage..." på et skema, kan man nu redigere i sine brugerdefinerede kurser.
4. september 2011: Diverse layout ændringer.
4. september 2011: Tilføjet Outlook output der burde virke med Google Calendar.
18. august 2011: Kandidat kurser for Datalogi og IT er nu opdateret
14. august 2011: Opdateret links på siden
24. marts 2011: Kandidat kurserne for datalogi er opdateret
17. marts 2011: Server forbindelsen er en smule ustabil for tiden. Dette skyldes at der er problemer med forbindelsen til TDCs central.
14. februar 2011: Tilføjet håndtering af skema hvor uge nummer ikke var specifieret.
25. januar 2011: Rettet fejl i locale-setting, der gjorde at første uge ikke blev vist for visse output typer.
23. januar 2011: Rettet fejl i iCal outputtet.
19. januar 2011: Tilføjet kandidat kurser for Q3
18. januar 2011: Lavet diverse forbedringer samt rettet tidszone fejl i iCal outputtet.
17. november 2010: Tilføjet ny output type.
27. oktober 2010: Tilføjet kandidat kurser for Q2
20. oktober 2010: Tilføjet understøttelse for to ekstern kalender viewere.
17. oktober 2010: Understøttelse for iCal kalender format.
20. august 2010: Kandidatkurser for datalogi og IT er nu opdateret.
16. august 2010: Generatoren er nu tilpasset ændringer foretaget hos nat.au.dk og burde virke for 1. semester 2010.
4. februar 2010: For interesserede har jeg lagt en graf ud over udviklingen i unikke besøgende omkring kvarter-start.
4. februar 2010: Ændret på datalogi-kandidat kurser så de har et ekstra semikolon til sidst, således at kommentaren er tom og renderes korrekt
24. januar 2010: Tilføjet nye kandidat-kurser for datalogi.
15. januar 2010: Skemageneratoren er nu klar til det nye semester.
14. november 2009: Tilføjet links i toppen af skemaet for lettere navigation.
25. august 2009: Rettet fejl i håndtering af ikke skemalagte fag.
23. august 2009: Fejl håndtering er blevet forbedret forskellige steder.
23. august 2009: Tilføjet master kurser for datalogi. Jeg søger frivillige til at lavede brugerdefinerede kurser for andre afdelinger.
22. august 2009: Brugerdefinerede kurser kræver ikke længere et eksisterende skema for at blive vist.
22. august 2009: Rettet fejl der medvirkede at ugerne kunne være misvisende.
13. august 2009: Tilføjet brugerdefineret kursus. Der er stadig nogle bugs med hensyn til håndteringen af brugerdefinerede kurser.
13. august 2009: Rettet fejl der gjorde at skemageneratoren ikke kunne vise skemaer hvor der var flere lokaler til en time.
13. august 2009: Ændret vistPlan parameter, så generatoren kan lave skemaer for første semester.

Tilbage...