Skemagenerator

Skemageneratoren burde virke korrekt, men check dog altid for en sikkerheds skyld med skemaet på timetable.scitech.au.dk.
Fundet en fejl? Beskriv fejlen (inklusiv dit årskortnummer) og send en email til mig på steffen_AT_secretman.dk
Udskrivning af skema: Guide
Eksamensplan kan ses på: studerende.au.dk
Lidt underholdning til pauserne: Mesterdatalogen

Årskortnummer:


Brugerdefinerede kurser: Hjælp


Output type: (Brug iCal for Google Calendar integration)
HTML: Fremtidige uger
Aktuelle uger
Alle uger
iCal: iCal format
Andet: Som brugerdefinerede kurser
Outlook CSV formatValid HTML 5.0

Liste over ændringer

24. jan 2016
For iCal med lokale i titel: Hvis ingen undervisnings sted er angivet, bruges kommentaren som sted. Tak til Martin Sand for hjælpen!
13. jan 2016
Rettet fejl på alle iCal kalendere hvor uge nummeret var forskubbet.
Dette skyldes at USA og DK har forskellige uge nummerering i år og skemageneratoren brugte USA's uge nummerering.
Tak til Johannes Nygaard Lamhauge og Kasper Busk Pedersen for hjælpen!
24. aug 2015
Tilføjet internt kø-system så presset på AU's server reduceres.
24. aug 2015
Der har været problemer med at hente skema fra AU. Dette skyldes at AU har valgt at lave en midlertidig blokering for at reducere presset på deres eget IT system.
Ældre ændringer