Skemagenerator

Skemageneratoren burde virke korrekt, men check dog altid for en sikkerheds skyld med skemaet på science.au.dk.
Fundet en fejl? Beskriv fejlen (inklusiv dit årskortnummer) og send en email til mig på steffen_AT_secretman.dk
Udskrivning af skema: Guide
Eksamensplan kan ses på: studerende.au.dk
Lidt underholdning til pauserne: Sudoku Mesterdatalogen

Årskortnummer:


Brugerdefinerede kurser: Hjælp


Output type: (Nyhed: iCal virker nu med Google Calendar)
HTML: Fremtidige uger
Aktuelle uger
Alle uger
iCal: iCal format
Andet: Som brugerdefinerede kurser
Outlook CSV formatValid HTML 5.0

Liste over ændringer

4. nov 2014
Tilføjet autofokus af Årskortnummer feltet. Tak til Lukas for ideen!
30. okt 2014
Tilføjet håndtering af timer hvor typen (Forelæsning, Teoretisk øvelse) ikke er angivet. Der vil stå ??? ved disse timer. Tak til Cindy Dreier for hjælpen!
26. aug 2014
Siden i går har der været problemer med iCal filen brugt til integration med Google Calendar (timer rykket 1-2 timer). Problemet er løst nu.
18. aug 2014
Tilføjet flere iCal muligheder, så kalenderen virker på både Google Calendar samt andre kalender systemer. Tak til Maja Bertelsen for hjælpen!
4. maj 2014
Ryddet op i output modes og tilføjet guide til at bruge iCal output med Google Calendar.
Ældre ændringer