Skemagenerator

Skemageneratoren burde virke korrekt, men check dog altid for en sikkerheds skyld med skemaet på science.au.dk.
Fundet en fejl? Beskriv fejlen (inklusiv dit årskortnummer) og send en email til mig på steffen_AT_secretman.dk
Udskrivning af skema: Guide
Eksamensplan kan ses på: studerende.au.dk
Lidt underholdning til pauserne: Sudoku Mesterdatalogen

Årskortnummer:


Brugerdefinerede kurser: Hjælp


Output type: (Nyhed: iCal virker nu med google calendar)
HTML: Fremtidige uger
Aktuelle uger
Alle uger
iCal: iCal format
Andet: Som brugerdefinerede kurser
Outlook CSV formatValid XHTML 1.0 Transitional

Liste over ændringer

4. maj 2014: Ryddet op i output modes og tilføjet guide til at bruge iCal output med google calendar.
Ældre ændringer